Manjū netsuke depicting Shōki, the demon queller

Details

Glossary of terms

Manjū

Shōki

netsuke

Further reading

Seaman, Joyce, Manjū: Netsuke from the Collection of the Ashmolean Museum (Oxford: Ashmolean Museum, 2013), no. 12 on pp. 46-48, illus. p. 47

Reference URL

?
q-seffron-icon q-white-icon pluse-seffron-icon pluse-white-icon minus-seffron-icon minus-white-icon close-seffron-icon close-white-icon close-black-icon prv-gry-arrow prv-arrow print-seffron-icon print-black-icon next-arrow next-gry-arrow next-white-arrow up-arrow-black up-arrow black-up-arrow black-down-arrow white-up-arrow white-down-arrow hr-list-gry-icon hr-list-white-icon vr-list-gry-icon vr-list-white-icon eye-icon zoomin-icon zoomout-icon fullview-icon contact-black-icon contact-seffron-icon basket-seffron-icon basket-black-icon share-black-icon share-seffron-icon go-arrow search-white-icon