Attic black-figure pottery Panathenaic amphora

Details

Further reading

Beazley, John, Attic Black-Figure Vase-Painters (Oxford: Oxford University Press, 1956), no. 1 on p. 412

Boardman, John, Corpus Vasorum Antiquorum, Great Britain 14, Oxford 3 (Oxford: Oxford University Press, 1975), nos 4-7 on pp 15-16, nos 4-7 on pl. 28

Burn, L., Glynn, R, Beazley Addenda. Additional References to ABV, ARV2 & Paralipomena (Oxford University Press, 1982), no. 412.1 on p. 52

Reference URL

?
q-seffron-icon q-white-icon pluse-seffron-icon pluse-white-icon minus-seffron-icon minus-white-icon close-seffron-icon close-white-icon close-black-icon prv-gry-arrow prv-arrow print-seffron-icon print-black-icon next-arrow next-gry-arrow next-white-arrow up-arrow-black up-arrow black-up-arrow black-down-arrow white-up-arrow white-down-arrow hr-list-gry-icon hr-list-white-icon vr-list-gry-icon vr-list-white-icon eye-icon zoomin-icon zoomout-icon fullview-icon contact-black-icon contact-seffron-icon basket-seffron-icon basket-black-icon share-black-icon share-seffron-icon go-arrow search-white-icon